Customer Service Agent - Inbound (Gjuhë Gjermane)
Prishtinë · Full Time
*Emri dhe Mbiemri
*Gjinia
At least one answer is required
*Qyteti
*Telefoni
*E-mail
*Ju lutem zgjedhni statusin tuaj
Ju mund të përzgjedhni më shumë se një opcion.
At least one answer is required
*Ju lutem zgjedhni nivelin tuaj të edukimit
*Ju lutem shënoni emrin e universitetit/kolegjit
*Sa keni njohuri të Gjuhës Gjermane?
At least one answer is required
*Nga e keni mësuar Gjuhen Gjermane?
At least one answer is required
*A keni punuar ndonjëherë si Call Agent?
At least one answer is required
*Sa keni njohuri të Gjuhës Angleze?
At least one answer is required
*A jeni të gatshëm të punoni në Prishtinë?
At least one answer is required
Sa është paga juaj e dëshirueshme?
*Nga jeni informuar për këtë mundësi të punësimit në "Teleperformance"?
At least one answer is required
A keni diçka për të shtuar?
Duke klikuar butonin apliko, ju pajtoheni me termet dhe kushtet e privatësisë
At least one answer is required
By clicking the apply button, you agree to our privacy policy terms