Menaxher/e i/e Financave
Prishtinë · Full Time
*Emri & Mbiemri
*Gjinia
At least one answer is required
*Telefoni
*Email
*Ju lutem zgjedhni nivelin tuaj të edukimit
*Ju lutem shënoni emrin e Universitetit/Kolegjit
Në cilin drejtim i keni përfunduar studimet?
At least one answer is required
*Nëse tjetër, ju lutem specifikoni drejtimin e studimeve
*Sa keni njohuri të Gjuhës Angleze?
At least one answer is required
*A keni njohuri të ndonjë gjuhe tjetër?
*Sa keni njohuri të punës me programet e Microsoft Office?
At least one answer is required
*A keni përvojë në fushën e Financave?
At least one answer is required
*A keni përvojë Menaxheriale?
At least one answer is required
*A keni përvojë në Analizë dhe Raportim Financiar?
At least one answer is required
*Shkruani të paktën emrat e dy kompanive të fundit ku keni punuar së bashku me titullin e pozitës që keni mbajtur:
P.sh.: 2012 - 2015, Microsoft Corporation, Menaxher i Financave
*A posedoni patentë B të shoferit?
At least one answer is required
Sa është paga juaj e dëshirueshme?
*Nga keni ndëgjuar për pozitën e shpallur?
At least one answer is required
*Bashkangjit dokumentin
Kliko këtu për të ngarkuar CV-në tuaj
You may upload ONLY PDF or Word Document
Please upload the required document