Menaxher/e i/e Brandit
Prishtinë · Full Time
*Emri dhe Mbiemri
*Gjinia
At least one answer is required
*Qyteti
*Telefoni
*Email
*Ju lutem zgjedhni nivelin tuaj të edukimit
At least one answer is required
*Ju lutem shënoni emrin e universitetit/kolegjit
*Në cilin fakultet i keni përfunduar studimet?
At least one answer is required
*Nëse tjetër, ju lutem specifikoni fakultetin
P.sh Juridik
*Sa keni njohuri të Gjuhës Angleze?
At least one answer is required
*A keni përvojë në menaxhimin e shitjes?
At least one answer is required
*A keni përvojë si Menaxher i Brandit?
At least one answer is required
*A keni njohuri në fushën e teknologjisë?
At least one answer is required
*Sa keni njohuri të punës me programet e Microsoft Office?
At least one answer is required
*Shkruani të paktën emrat e dy kompanive të fundit ku keni punuar së bashku me titullin e pozitës që keni mbajtur:
P.sh.: 2012 - 2015, Amazon, Menaxher i Shitjes
*A posedoni patentë B të shoferit?
At least one answer is required
Sa është paga juaj e dëshirueshme?
EUR
*Bashkangjit dokumentin
Kliko këtu për të ngarkuar CV-në tuaj
Guidelines for User: You can upload PDF, Word doc or Photo (PNG or JPG)
Please upload the required document