Customer Service Support - Mitarbeiter
Prishtinë · Full Time
*Emri dhe Mbiemri
*Gjinia
At least one answer is required
*Qyteti
*Telefoni
*E-mail
*Ju lutem zgjedhni statusin tuaj
Ju mund të përzgjedhni më shumë se një opcion.
At least one answer is required
*Ju lutem zgjedhni nivelin tuaj të edukimit
*Ju lutem shënoni emrin e universitetit/kolegjit
*Sa keni njohuri të Gjuhës Gjermane?
At least one answer is required
*Sa keni njohuri të përgjithshme në përdorimin e kompjuterit?
At least one answer is required
*A keni punuar ndonjëherë si Call Agent?
At least one answer is required
*A keni përvojë me shërbime ndaj klientit në gjuhën Gjermane?
At least one answer is required
*A keni përvojë pune në komunikim me klientët nëpërmjet E-mail, Online Chat apo forma të ngjajshme?
At least one answer is required
Sa është paga juaj e dëshirueshme?
*Nga jeni informuar për këtë mundësi të punësimit në "Teleperformance"?
At least one answer is required
A keni diçka për të shtuar?